42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  Aktualności 2018 r.
 

 
                              Wszystkim członkom i sympatykom ZŻWP serdeczne życzenia spędzenia  w ciepłej domowej atmosferze, Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2019 Roku

  przesyła Zarząd 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza.

Opłatek w 42 kole ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza

           W dniu 13.12.2018 r. członkowie 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza odbyli ostatnie w tym roku zebranie. Program zebrania uwzględnił podzielenie się opłatkiem przez uczestników spotkania. Religijny wymiar tej części spotkania zapewnił  ks. ppłk SG Ryszard PREUSS kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który pobłogosławił opłatki. Serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, śpiewanie kolęd, ciepłe rozmowy stworzyły niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
                         

           Zgodnie z rocznym planem zamierzeń na 2018 rok, w dniu 12 grudnia (środa) br. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, przy ul. 29 Listopada, odbyła się odprawa Prezesów kół, związana z przedstawieniem sprawozdania z zadań przyjętych na posiedzeniu Zarządu Mazowieckiego na 2019 rok.

W drugiej części odbyło się spotkanie opłatkowe  z Prezesami Kół, członkami MZW ZŻWP oraz zaproszonymi gośćmi.  Duchową część spotkania sprawowali kapelani z ordynariatu polowego, prawosławnego i ewangielickiego.

 
 

 

 
Ldz.217/18
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
                      ZARZĄD GŁÓWNY
                   ul. Miklaszewskiego 5
                      02-776 Warszawa
                       tel. 727 008 000
                     e-mail: zzwp@op.pl

  Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Rejonowych oraz Kół

Związku Zołnierzy Wojska Polskiego

 

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2018 r. Prezes Związku, po sugestii urzędników MON, złożył do Ministra Obrony Narodowej szeroko udokumentowany wniosek o zawarcie porozumienia o współpracy. W dniu 5 listopada br. do Biura Związku wpłynęła odpowiedź Dyrektora Departamenu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON, której skan załączam.

Z poważaniem

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP

płk Henryk Budzyński 

          1 listopada w Święto Zmarłych jak co roku członkowie naszego koła odwiedzili miejsca wiecznego spoczynku naszych zmarłych kolegów z koła, byłych przełożonych, podwładnych
i współpracowników, którzy odeszli "na wieczną wartę".

 

             Po żołnierskiej służbie zostaje pamięć i symboliczny znicz na grobie z załączoną specjalnie w tym celu przygotowaną plakietką z wyrazami pamięci.
APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo – Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu - powstał jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, wymiar sprawiedliwości, administrację i szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.

Dwadzieścia lat niepodległości scementowało nas na długo. Nawet II wojna światowa i ludobójstwo na obywatelach polskich nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.

Ogromna wola i determinacja Polaków, bankructwo idei komunizmu oraz wsparcie demokratycznego świata pozwoliły ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.

I znowu jak przed laty, z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel powstała Polska Niepodległa.

Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne militarnie i politycznie, bronione międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku.

Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestoośmiolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.

Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości.

Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 28 lat mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość - budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.

Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota.

Nie pozwólmy zniweczyć dorobku Polski. Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji.

Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni - nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.

Nie zgadzajmy się na unieważnienie naszych życiorysów, wielu lat ciężkiej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

APEL PODPISALI:

1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki

2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz

3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz

4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk

5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło

6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski

7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas

8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel

9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny

10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek

11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski

12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan

13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik

15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk

16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka

17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski

18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński

19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch

20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński

21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński

22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek

23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa

24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering

25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki

26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak

27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz

28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak

29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda

30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski

31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski

32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja

33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz

34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo

35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński

36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski

37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas

38. gen. broni w st. spocz. Józef Flis

39. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz

40. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara

41. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk

42. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

43. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski

44. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica

45. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

46. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś

47. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański

48. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki

49. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki

50. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka

51. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł

52. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec

53. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral

54. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała

55. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk

56. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset

57. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc

58. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza

59. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda

60. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski

61. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia

62. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk

63. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski

64. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki

65. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski

66. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski

67. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski

68. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz

69. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik

70. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński

71. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak

72. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński

73. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński

74. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica

75. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski

76. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz

77. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński

78. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak

79. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz

80. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk

81. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski

82. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny

83. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski

84. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk

85. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski

86. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc

87. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski

88. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa

89. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga

90. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga

91. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora

92. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski

93. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski

94. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski

95. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

96. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski

97. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz

98. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera

99. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak

100. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak

101. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak

102. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski

103.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj

104. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak

105. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski

106. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz

107. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak

108. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec

109. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk

110. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik

111. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak

112. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres

113. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski

114. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna

115. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa

116. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika

117. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk

118. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski

119. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga

120. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka

121. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa

122. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz

123. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz

124. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak

125. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański

126. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek

127. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski

128. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś

129. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak

130. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński

131. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski

132. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło

133. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk

134. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk

135. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert

136. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz

137. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz

138. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć

139. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka

140. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek

141. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański

142. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica

143. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński

144. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek

145. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała

146. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak

147. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

148. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel

149. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel

150. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel

151. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

152. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka

153. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan

154. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński

155. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański

156. gen. dyw. w st. spocz. Władysław Saczonek

157. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew

158. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki

159. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler

160. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder

161. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski

162. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński

163. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak

164. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich

165. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak

166. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk

167. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski

168. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach

169. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki

170. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski

171. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk

172. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak

173. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień

174. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk

175. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk

176. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki

177. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak

178. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak

179. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki

180. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek

181. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder

182. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski

183. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański

184. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek

185. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski

186. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski

187. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz

188. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela

189. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński

190. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski

191. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek

192. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski

193. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk

194. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski

195. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski

196. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak

197. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski

198. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki

199. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski

200. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski

201. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski

202. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski

203. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski

204. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski

205. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan

206. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin

207. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew

208. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak

209. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski

210. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki

211. kontradm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt


 

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
SŁUŻB  MUNDUROWYCH RP

 

ZARZĄD

03-446 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 pok. 368 B

KRS 0000342738   NIP 1132826106

 

 

                                                      Warszawa, dnia 18 października 2018 r.

 

Śmieszno, i straszno!

 

            Jako Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podobnie jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów, z uwagą obserwowaliśmy „fascynującą tragikomedię w pięciu aktach” wystawioną nam przez partię, nazywającą siebie przewrotnie „Prawo i Sprawiedliwość”.  Jak to w teatrze, nawet kiepskim, kurtyna kiedyś opada i przychodzi czas na oceny i recenzje. Spróbujmy więc dokonać takiej recenzji, oczywiście z uwzględnieniem wątku prawnego, czyli materii, która jakoś szczególnie nie ekscytuje ekipy obecnie rządzącej. Zrobimy to w układzie chronologicznym.

            Akt I. W dniu 4 października br. zbiera się na posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, która, na prośbę Marszałka Sejmu, ma wydać Opinię w sprawie pytania prawnego skierowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Opinia taka, głosami posłów PIS, zgodnie z poglądem przedstawionym przez Biuro Analiz Sejmowych, została w tym dniu uchwalona. Czytamy w niej, najogólniej rzecz ujmując, że ustawa emerytalna zmieniona ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. jest zgodna z Konstytucją RP. Wątpliwości Komisji, co do zgodności z Konstytucją, wzbudził jedynie art. 15 c ust. 2 i 3 w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po dniu 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS  i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą w Policji. Przekładając to na język powszechnie zrozumiały można przyjąć, że Komisja zarekomendowała Marszałkowi Sejmu zaprezentowanie takiego stanowiska w trakcie rozprawy przed „Trybunałem Konstytucyjnym”. A jak do tego doszło? Otóż w ramach standardowej procedury, określonej w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,  Prezes „TK” wystąpiła do zainteresowanych uczestników postępowania, tj. Sejmu oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o złożenie pisemnych stanowisk w tej sprawie. Dlaczego sprawa ta trafiła akurat do Komisji Ustawodawczej? Wynikało to z jej Kompetencji określonej w Załączniku do Regulaminu Sejmu RP.

            Akt. II. W dniu 5 października br. Marszałek Sejmu, w wystąpieniu  do Prezes „Trybunału Konstytucyjnego”, będącym formą przedstawienia stanowiska Sejmu w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie, nie miał już wątpliwości i uznał kategorycznie, że art. 15c ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Nawiasem mówiąc dziwne jest to (jak piszą niektóre media), że uznanie oczywistości wymagało takiego stanowiska drugiej osoby w Państwie, oczywiście pożądanego, lecz spóźnionego o ponad dwa lata. W każdym razie, na tamtą chwilę, chociażby dla części z nas, sprawy szły w pożądanym kierunku. Podkreślmy jednak wyraźnie, że rozwiązaniem jedynie słusznym i całkowitym byłoby bezwarunkowe wyłączenie przepisów ustawy represyjnej z porządku prawnego RP.

            Akt III.  Rozczarowanie, ale czy na pewno? Oto w dniu 10 października br., na stronie Centrum Informacyjnego Sejmu ukazuje się komunikat o treści: „…opinia Komisji Ustawodawczej z 4 października dotycząca uchwalonej w grudniu 2016 r. tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją, nie jest oficjalnym stanowiskiem Marszałka Sejmu. Dalej CIS wyjaśnił nam, że: „…zgodnie z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu stanowisko Komisji Ustawodawczej ma jedynie charakter opinii, którą Marszałek Sejmu nie jest związany. W ocenie Marszałka Sejmu przepisy przyjęte przed prawie dwoma laty są w całości zgodne z Konstytucją.  W końcowym fragmencie czytamy, że: „…takie stanowisko zostanie przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu”. W tym miejscu należałoby się uszczypnąć, sen to, czy jawa?  Przecież ten sam Marszałek Kuchciński (chyba nikt go nie zamienił), jeszcze sześć dni wcześniej, w wystąpieniu do Prezes „Trybunału Konstytucyjnego”, uzasadniając swoje stanowisko  pisał: „…W tym stanie rzeczy art. 15c ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą w Policji, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji”. O zgrozo! Nawet nie ma co komentować, fakty mówią za siebie. Rządzą nami „dziwni ludzie”. A co faktycznie stanowi przywołany przez CIS ww. art. 121 Regulaminu Sejmu. Otóż najkrócej rzecz ujmując, z przepisu tego nie wynika dokładnie to, co zostało napisane w Komunikacie. Niemniej jednak jego interpretacja pozwala na stwierdzenie, że o ile Marszałek musiał zlecić Komisji Ustawodawczej uchwalenie opinii, o tyle rzeczywiście nie był nią związany w przypadku, gdyby nie podzielał jej konkluzji. Ale On wnioski Komisji podzielał, czemu dał wyraz w swoim szeroko uzasadnionym stanowisku z dnia 5 października br.. Skąd ta zmiana?  Naszym zdaniem uprawnionym jest twierdzenie, że sprawcza dyspozycja tak nagłej i radykalnej zmiany stanowiska Sejmu, reprezentowanego przez jego Marszałka, pochodziła z ośrodka spoza konstytucyjnych organów władzy. To taki nowy styl rządzenia naszym Państwem preferowany przez PIS.

            Akt IV. W dniu 12 października br. Marszałek kieruje do Prezes „Trybunału Konstytucyjnego” tzw. „Oświadczenie uczestnika postępowania o cofnięciu pisma procesowego”, w którym cofa On stanowisko Sejmu (czyli swoje własne) z dnia 5  października br.  

            Akt V. Na tą część „dramatu” jeszcze poczekamy. W cytowanym wyżej Komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu napisano, że: „W ocenie Marszałka Sejmu przepisy przyjęte przed prawie dwoma laty są w całości zgodne z Konstytucją - takie stanowisko zostanie przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu”. Ww. „Oświadczenie uczestnika postępowania o cofnięciu pisma procesowego” jest jakby uzupełnieniem tej zapowiedzi oraz formalnym wycofaniem z „TK” stanowiska z dnia 5  października br. Oznacza to, że wkrótce zobaczymy „nowe-poprawione” stanowisko Marszała Sejmu skierowane do „Trybunału Konstytucyjnego”, może w formie swego rodzaju „erraty”, przygotowane, jak sądzimy, po reprymendzie ze strony faktycznego ośrodka władzy. W tej sytuacji powinniśmy współczuć prawnikom z Biura Analiz Sejmowych, szczególnie tym, którzy na polecenie Marszałka będą uzasadniać jego stanowisko, krańcowo różne od tego z dnia 5 października br. Takie prawne odwrócenie „kota ogonem”, to dopiero będzie sztuka.  Ale im ani trochę nie współczujemy, szczególnie po wystąpieniu na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej  w dniu 4 października br. przedstawicielki Biura Analiz Sejmowych - Pani mec. Doroty Lis-Staranowicz. Wsłuchanie się w Jej argumenty uzasadniające wniosek o uznane ustawy represyjnej za zgodną z Konstytucją RP (z wyjątkiem art. 15c ust.2 i 3), szczególnie na tle wcześniejszych opinii Sądu Najwyższego a nawet Biura Legislacyjnego Senatu, każe postawić pytanie o rzetelność zawodową. Niestety, jest to objaw tego, co niektóre media nazywają „przejęciem przez PIS Biura Analiz Sejmowych”. Świadczą o tym jednoznacznie dokonane tam poważne zmiany kadrowe. Tak więc czekamy na stanowisko Marszałka Sejmu, ale już tylko po to by ujrzeć na własne oczy „mistrzostwo” w uzasadnianiu czegoś, czego uzasadnić się nie da. 

                                                                                                        Komisja Prawna

                                                                                  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

                                                                                                  Rzeczypospolitej Polski

 

Postscriptum
Powyższy komentarz, choć z nutką kpiny, jest kolejnym dowodem na to, że droga prawna do odzyskania przez nas honoru i godności oraz należnych nam świadczeń emerytalnych, wydaje się mglista i niepewna. Nie gwarantuje nam tego nawet pozytywny i prawomocny wyrok sądowy, tak sądu krajowego jak i Trybunału w Strasburgu. Wszak sygnały dochodzące z obozu obecnej władzy o nieuznawaniu nieprzychylnych jej orzeczeń sądowych, stały się rzeczywistością. Osobną kwestią jest odwaga sędziów (pisaliśmy już o tym), ale mimo dotychczasowych, dość przykrych doświadczeń w naszych sprawach, umiarkowany optymizm jest uprawniony. Niezależnie od tego musi do nas dotrzeć, że jedynie rozwiązanie polityczne, tzn. pozytywny wynik wyborów, tak obecnych samorządowych, jak i przyszłorocznych parlamentarnych, może przynieść nam zwycięstwo.
Właśnie dlatego wszyscy razem, jak i każdy z osobna, musimy być aktywni w akcie wyborczym. Nie wystarczy jednak nasza pojedyncza aktywność. Powinniśmy mobilizować swoje środowisko, w którym żyjemy, wyjaśniać wyborcom wagę aktu wyborczego i  chociażby na swoim przykładzie wskazywać jego kierunek.
Innej możliwości nie mamy! 
                

 

 

PiS odmraża ustawę o dezubekizacji armii. Będą mniejsze emerytury dla wojskowych

11.10.2018 r.

 

Sejm wraca do prac nad ustawą o obniżeniu rent i emerytur dla żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Biuro Analiz Sejmowych opublikowało niedawno opinię o projekcie ustawy, z której wynika, że jest ona niezgodna z konstytucją.

Rządowy projekt ustawy o zmniejszeniu rent i emerytur żołnierzy jest bardzo podobny do przyjętej w grudniu ustawy obniżającej świadczenia funkcjonariuszom policji.

W projekcie zapisano, że każdy żołnierz, który przed 31 sierpnia 1990 roku przepracował choćby jeden dzień w jednostce podległej MON, Informacji Wojskowej, Wojskowej Służbie Wewnętrznej czy „innych służb Sił Zbrojnych prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze” straci przywileje emerytalne. Niższe świadczenia mają dostać nie tylko żołnierze zawodowi, ale również ci, których objęła zasadnicza służba wojskowa i pracownicy cywilni.

Jak szacuje się obejmie to od 12 do 20 tys. osób i ma przynieść rządowi zysk od 200 do 300 mln zł rocznie.Po przyjęciu ustawy obniżającej świadczenia funkcjonariuszom policji prace nad dezubekizacją wojska wstrzymano. W kwietniu na stronie biura analiz sejmowych ukazała się opinia do projektu uchwały, co prawdopodobnie oznacza jej "odmrożenie".

źródło: money.pl

 

Pentagon zamówił pierwszy zestaw Patriot dla Polski

01.10.2018 r.

Departament Obrony USA właśnie zamówił pierwszą partię Patriotów dla Polski. Dzięki nim będziemy mogli obronić się przed potencjalnym atakiem rakietowym z obwodu kaliningradzkiego.

Kontrakt wart jest 17,5 mld zł. Realizacja pierwszej partii pochłonie ok. 1/3 tej kwoty. Kontrakt ma strategiczne znaczenie dla Polski w regionie. Wszystko za sprawą Rosji, która rozlokowała w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim wyrzutnie rakiet Iskander-M. Mogą one być uzbrojone w głowice nuklearne, choć nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Rosję. Iskandery z Kaliningradu zasięgiem obejmują centralną Polskę.

W tej chwili Wojsko Polskie nie dysponuje własnym uzbrojeniem zdolnym zestrzelić lecący pocisk Iskander-M. Jesteśmy bezbronni. Dlatego Polsce tak potrzebne są Patrioty. One akurat są zdolne do strącania rakiet balistycznych w ostatniej fazie lotu, czyli zaraz przed uderzeniem w cel.

Patrioty kojarzone są przede wszystkim z wyrzutniami rakiet, jednak pod tą nazwą kryje się system antyrakietowy. Oprócz wspomnianych wyrzutni są to: radary, stacja łączności, centrala kontroli ognia, generatory prądotwórcze, wozy amunicyjne, pojazdy techniczne, centrum dowodzenia i inne pojazdy wspierające.

W pierwszym etapie Polska nie dostanie rakiet. Portal defence 24 spekuluje,że w ramach tej umowy zbudowane i dostarczone Polsce zostaną główne elementu systemu Patriot: elementy dowodzenia, wyrzutni, stacje kontroli ECS, radary sektorowe. Zamówienie nie obejmuje natomiast samych rakiet. Wszystko dlatego, że takie kontrakty realizowane są zwykle przez więcej niż jedną firmę. W tym przypadku pierwszą część kontraktu realizuje firma Raytheon, same rakiety dostarczy zaś Lockheed Martin.

A wszystko za pośrednictwem amerykańskiego rządu. Zaawansowane uzbrojenie, takie jak Patriot, nie może być kupowane przez kraje bezpośrednio od producenta. To rząd USA zamawia uzbrojenie i wyposażenie u rodzimych producentów. Amerykański Departament Obrony już podpisał z Raytheonem pierwszą umowę na Patrioty dla Polski.

Patriot chroni obszar o średnicy od 15 do 45 km, dosłownie strącając rakiety nieprzyjaciela. Polsce proponowany jest stosunkowo tani w eksploatacji pocisk SkyCeptor działający na zasadzie hit-to-kill. W najnowszej wersji systemu Patriot pocisk w momencie wystrzelenie otrzymuje tylko ogólne informacje o trajektorii wrogiej rakiety. Dopiero przed samym uderzeniem uruchamia się radar umieszczony wewnątrz pocisku, który dokładnie wykrywa położenie rakiety nieprzyjaciela. W tej ostatniej fazie udział człowieka jest już zbędny.

Podpisana przez Pentagon umowa z firmą Reytheon przewiduje zakończenie prac do 31 grudnia 2022. Niedługo później pierwsze polskie Patrioty powinny trafić nad Wisłę. Chociaż do 2022 jeszcze sporo czasu, to Partioty pojawiły się u nas już wcześniej. Przyleciały razem z wojskami USA stacjonującymi u nas rotacyjnie.

Źródło: wp.pl

 

Wielka defilada w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego

                             W Warszawie odbyła się Wielka Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział ponad 1000 żołnierzy i 900 rekonstruktorów. Ulicami stolicy przejechało także ponad 200 pojazdów wojskowych, a nad Warszawą przeleciało ponad 100 samolotów i helikopterów. Defilada była kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego.

   

                           Z okazji Święta Wojska Polskiego, wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantom, żołnierzom w stanie spoczynku, w rezerwie, a także w służbie czynnej oraz obecnym i byłym pracownikom wojska składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.


 


 

APEL PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

                          Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
                 Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Samorządy wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela .
                  Nadchodzące wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał decydujący wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Sytuacja ta nakłada szereg obo-wiązków na wszelkie ogniwa Związku oraz na poszczególnych członków . Zmusza do zachowa-nia szczególnej rozwagi.
                  Tegoroczne wybory samorządowe mogą decydować o przyszłości emerytów munduro-wych. Wobec tych wyzwań nie wolno nam pozostać obojętnymi. Musimy obserwować zdarzenia zachodzące na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich daleko idące wnioski. Nie możemy pozostać obojętni, nie wolno poddawać się zniechęceniu, zmęczeniu społecznemu oraz niewierze w skuteczne działanie.
                  Nawiązujmy kontakty z lokalnymi komitetami wyborczymi, włączajmy się do ich pracy oraz wchodźmy do ich struktur. Zgłaszajmy kandydatów mających realne szanse na wybór do organów samorządu. Głosujmy na kandydatów rozumiejących sytuację emerytów i rencistów służb mun-durowych.
                   Nawiązujmy kontakty z Komitetami Służb Mundurowych i podejmujmy z nimi współpracę. Delegujmy naszych przedstawicieli do komisji wyborczych, jako mężów zaufania oraz do zespo-łów monitorujących przebieg wyborów.
Przekonajmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. Niech dotrze do nich, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej przyszłości.
                    Zastanówmy się dobrze na kogo oddamy nasze głosy. Oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile sa-morządu lokalnego.
                     Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego
„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY, NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE I DECYDOWAŁ O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI”.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


 


Płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI

odszedł na „Wieczną Wartę”

                              Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 9 lipca 2018 r., po krótkiej chorobie odszedł na„wieczną wartę” prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wiceprzewodniczący Rady Kombatantów przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wieloletni wykładowca w Akademii Sztabu Generalnego, płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI.
     Płk Ryszard Sobierajski ur. 18 maja 1930 roku, od młodych lat związany był z działalnością patriotyczno-konspiracyjną. W 1939 r. wstąpił do organizacji harcerskiej. W latach wojny należał do Szarych Szeregów. Uczestniczył w akcjach rozpoznawczo-wywiadowczych na terenie Warszawy i Rembertowa, dwa razy ranny.
     Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu, następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł magistra. Wiele lat zajmował się pracą dydaktyczną w szkolnictwie wojskowym - w Technicznej Szkole Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony Narodowej. W Akademii obronił pracę doktorską i habilitację. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych i dziesięciu książek o tematyce historycznej.
     Członek Związku od jego powstania, przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa ZG ZKRPiBWP. Na VI Kongresie wybrany na prezesa Zarządu Głównego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy AK. Członek Korpusu Walk o Niepodległość.

                    Uroczystości  pogrzebowe, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - płk Ryszarda Sobierajskiego odbyły się w dniu 14 lipca 2018 r (sobota). Msza Święta żałobna została odprawiona  o godz. 11:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przy ul. Św. Bonifacego 9 w Warszawie  (Stegny), po czym dalsze uroczystości pogrzebowe  na Cmentarzu Parafialnym w Rembertowie przy  ul. Grzybowej 4.

Cześć Jego Pamięci! 

 

 

 

        Z okazji jubileuszu 73 Rocznicy utworzenia  Wojsk Ochrony Pogranicza Zarząd Koła z inicjatywy kolegi płk Zdzisława Barańskiego zorganizował  w dniach 11-12 czerwca dwudniowe wyjazdowe zebranie koła. W programie było m.in. zwiedzanie Pułtuska, łowienie ryb nad uroczym jeziorem, grillowanie, śpiewanie przy ognisku naszych sztandarowych wopowskich oraz innych patriotycznych pieśni. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, było dużo wspomnień związanych z minionymi latami służby.

 

Przed 73 laty powstały Wojska Ochrony Pogranicza, które przez 46 lat strzegły granic Polski, aż do rozformowania 27 lata temu. 
Co roku w dniu 10 czerwca obchodzimy kolejne rocznice ich powołania
.

Wszystkim Wopistom oraz sympatykom nieistniejącej już formacji z okazji Jubileuszu WOP składamy Najserdeczniejsze Życzenia wszelkiej pomyślności.

 


WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM