42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  O nas
 
 
 
            Od 1976 roku przy Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza funkcjonował Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Na początku 1981 r. pojawiła się inicjatywa powołania na bazie istniejących Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, ogólnokrajowej organizacji Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Szybko zyskała zainteresowanie wśród członków Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Dowództwie WOP. W dniu 21 kwietnia 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie. Na ogólną liczbę 92 członków klubu w zebraniu wzięło udział 63 członków, którzy wypełnili oraz złożyli deklaracje członkowskie i jednomyślnie postanowili:
  • rozwiązać Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju i powołać do życia Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Dowództwie WOP.
  • przemianować Zarząd Klubu na Zarząd Koła ZBŻZ, a Komisję Rewizyjną Klubu na Komisję Rewizyjną Koła ZBŻZ.
 
          Na tym samym zebraniu wybrano delegatów na Pierwszy Wojewódzki Zjazd ZBŻZ, Stołecznego Województwa Warszawskiego, który odbył się 28 kwietnia 1981 roku.
          W następnych latach następował wzrost ilościowy członków koła, który osiągnął apogeum w 1993 roku, licząc 225 członków. Od tego roku datuje się systematyczny spadek ilościowy, który aktualnie na początku 2018 roku wynosi 38 członków.

 

16 maja 1991 rozpoczęła działalność Straż Graniczna, jako nowa formacja przeznaczona do ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej, która funkcjonalnie zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Od początku swojego istnienia Straż Graniczna sprawuje patronat nad strukturami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, które aktualnie funkcjonują pod nazwą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a jego Koła działają przy jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Wielkim osiągnięciem i satysfakcją całego środowiska byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza było ufundowanie, wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej „ŻOŁNIERZOM WOJSK OCHRONY POGRANICZA, KTÓRZY ODDALI ŻYCIE W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ  W LATACH 1945-1991”, znajdującej się na frontonie budynku byłej siedziby Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza, a obecnie Komendy Głównej Straży Granicznej przy Al. Niepodległości 100.
 

 

Pamiątkowa tablica umieszczona na frontonie budynku Komendy Głównej SG
(dawniej Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza).
Uroczyste odsłonięcie odbyło się 12.09.2002 r.
w 57 rocznicę powołania Wojsk Ochrony Pogranicza.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja