42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  Aktualności 2015; 2016 i 2017 r.
 

    

Wszystkim członkom i sympatykom ZŻWP serdeczne życzenia spędzenia  w ciepłej domowej atmosferze, Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku

  przesyła Zarząd 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza.


 

Opłatek w 42 kole ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza

           W dniu 14.12.2017 r. członkowie 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza odbyli ostatnie w tym roku zebranie. Program zebrania uwzględnił podzielenie się opłatkiem przez uczestników spotkania. Religijny wymiar tej części spotkania zapewnił  ks. ppłk SG Ryszard PRUSS kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który pobłogosławił opłatki. Serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, śpiewanie kolęd, ciepłe rozmowy stworzyły niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.


 

 CO  SIĘ DZIAŁO DOTYCHCZAS W SPRAWIE ZMIAN W USTAWIE O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY


 Biskup Józef Guzdek po głośnych słowach podczas homilii: niczego nie prostowałem

 - Nie chcę wchodzić w sferę sporów politycznych. Nie moja domena – mówi w rozmowie z "Rz".Foto: Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta Bp Józef Guzdek

Przypomnijmy biskup Guzdek, który jest generałem brygady, a od 2010 roku pełni funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego, w ostatniej swojej homilii skrytykował politykę MON. Duchowny negatywnie wypowiedział się na temat ciągłych zmian w wojsku.

- Co może myśleć o polskiej armii młody, zdolny człowiek, do którego wciąż docierają sprzeczne informacje o priorytetach wojska, o jego sile i znaczeniu, o ciągłych reformach w strukturach dowodzenia w siłach zbrojnych? Czyż nie będzie stawiał pytań: jaki jest sens i czy warto być żołnierzem? - powiedział w trakcie swojego kazania bp Guzdek, które wygłosił na mszy w 99. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W piątkowej "Rzeczpospolitej" Guzdek tłumaczy się ze swoich słów i przekonuje, że nie jest w konflikcie z szefem MON.

- Zwracałem w tej homilii uwagę na to, że niezwykle ważne jest udzielanie odpowiedzi na pojawiające się wśród żołnierzy pytania. Mówiłem, że dla samych pytań nikt nie chce żyć, a tym bardziej nie odda życia. Żołnierz ma swoją tożsamość, jasno wyznaczony cel. Moim zadaniem, jako duszpasterza, jest w pierwszej kolejności kształtowanie charakterów, wpajanie zasad moralnych i troska o prawe sumienia - podkreśla w rozmowie z "Rz".

Twierdzi też, że po homilii nie spotkał się z Antonim Macierewiczem, szefem MON. - Nie było takiej potrzeby. Niczego nie prostowałem. To, jakie było moje przesłanie, każdy może odczytać z tekstu homilii zamieszczonej na portalu ordynariatu polowego - dodaje biskup.

    

 

"Polityka": biskup Józef Guzdek w mocnych słowach napomina MON

Biskup Józef Guzdek, który jest generałem brygady, a od 2010 roku pełni funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego, w ostatniej swojej homilii skrytykował politykę MON. Duchowny, jak informuje "Polityka", negatywnie wypowiedział się na temat ciągłych zmian w wojsku.


Foto: Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta Bp Józef Guzdek

- Co może myśleć o polskiej armii młody, zdolny człowiek, do którego wciąż docierają sprzeczne informacje o priorytetach wojska, o jego sile i znaczeniu, o ciągłych reformach w strukturach dowodzenia w siłach zbrojnych? Czyż nie będzie stawiał pytań: jaki jest sens i czy warto być żołnierzem? - powiedział w trakcie swojego kazania bp Guzdek, które wygłosił na mszy w 99. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jak czytamy na stronie "Polityki", biskup zwracając się do licznie zgromadzonych generałów i pułkowników, przestrzegał przed "kreowaniem wizji, planów czy też perspektyw nieosadzonych wystarczająco mocno w rzeczywistości".

Duchowny przywołał w swojej homilii słowa papieża. - Franciszek podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży przestrzegał przed "sprzedawcami dymu". Przestrzegał przed tymi, którzy "sprzedają" fałszywe iluzje, czarują słowem, nie myśląc o konsekwencjach. Słowem pozbawionym czynów można budować rzeczywistość, ale tylko na krótki czas - powiedział bp Guzdek.

- Jeśli mamy oczy i uszy otwarte, pytania muszą się pojawiać. Jest ich wiele, ale w tym gronie nie ma potrzeby, aby je artykułować. Nie może jednak zabraknąć nam mądrości i odwagi, aby szukać na nie odpowiedzi i z determinacją rozwiązywać pojawiające się problemy - mówił duchowny. Jak zauważa "Polityka" jest to odniesienie do perspektyw zarysowanych w Strategicznym Przeglądzie Obronnym.

Biskup w swoim kazaniu przypomniał, że to na żołnierzach "ciąży obowiązek budowania pozytywnego wizerunku polskiej armii nie tyle słowem, co konkretnymi decyzjami, wypracowanymi w zaciszu gabinetów poszczególnych rządów Sztabu Generalnego".

- Musicie być wolni! Nie możecie ulec postawie wyrażonej słowami: byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu. Zbigniew Herbert w niezwykle trafny sposób przestrzegał przed "epidemią instynktu samozachowawczego" i udziałem w "przyspieszonych kursach padania na kolana" - zaapelował biskup.

- Musicie być ludźmi o prawych sumieniach! Możecie stracić wszystko, co można kupić za pieniądze, ale nie pozwólcie na utratę tego, czego za żadne pieniądze kupić się nie da – spokoju sumienia. Prawe sumienie jest bowiem przymiotem ludzi szlachetnych i wolnych – stwierdził biskup polowy. - Musicie być mocni! Waszym zadaniem jest myśleć i mówić prawdę, zawsze w trosce o wzmocnienie siły armii. Trzeba mieć odwagę, jeśli przyjdzie taka godzina, aby powiedzieć wielkie "tak" albo wielkie "nie" - dodał.

 

 

         Z okazji Święta Wojska Polskiego Zarząd Koła nr 42 im. WOP składa najlepsze życzenia wszystkim członkom ZŻWP, żołnierzom aktualnie wykonującym obowiązki służbowe w kraju oraz poza jego granicami.
              Wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, wielu sukcesów w działalności społecznej i zawodowej oraz wszystkiego najlepszego.

 

               Z przyjemnością informujemy, że były wieloletni Prezes naszego koła płk Mieczysław Zimoń, za całokształt działalności na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, decyzją Zarządu Głównego ZZWP z dnia 20 marca 2017 roku został wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


   

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wygenerowano: Wtorek, 11 lipca 2017, 17:49

Numer projektu

UD267

Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentu

projekty ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.). Wspomniane osoby pełniły służbę wojskową na rzecz totalitarnego państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie przewiduje się możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osoby, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierza rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Decyzję w przedmiocie pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego podejmowałby Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do generałów i admirałów lub Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do pozostałych oficerów oraz podoficerów. W projekcie założono powiązanie możliwości pozbawienia stopnia oficerskiego lub podoficerskiego z informacjami o przebiegu służby dotyczącymi poszczególnych osób uzyskiwanymi z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

MON

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

MON

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

 

Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

-

  


 

XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

          W dniach od 27 do 28 czerwca 2017 r. we Włocławku odbyły się obrady XI Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
           Jednym z najważniejszych zamierzeń Zjazdu było przeprowadzenie wyborów do władz naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
          Prezesem Związku został płk. Marek Bielec, a w składzie Zarządu Głównego znaleźli się: płk Jan Kacprzak - Sekretarz Generalny ZG, płk Stanisław Kalski - Wiceprezes ZG ds. obronnych i bezpieczeństwa, płk Henryk Budzyński - Wiceprezes ZG ds. społecznych, płk Miłosz Biały - Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Adam Spychalski - Wiceprezes ZG ds. ekonomicznych/skarbnik ZG oraz kmdr Bożena Szubińska, mjr Tadeusz Buzuk, płk Marian Dąbrowski, ppłk Romuald Detmer, ppłk Zbigniew Drozdek, mjr Zygmunt Jeliński, płk Zdzisław Jordanek, ppłk Tadeusz Kosiński, płk Józef Kosno, płk Andrzej Kowalczyk, płk Zygmunt Maciejny, ppłk Janusz Marciniak, kpt. Sławomir Mańkowski, płk Józef Mól, płk Józef Mroczka, st. chor. sztab. Andrzej Ossowski, por. Jerzy Pantak, kpt. Andrzej Pawlak, gen. bryg. Bronisław Peikert, płk Franciszek Piecuch, płk Lech Pietrzak, płk Andrzej Sawicki, ppłk Czesław Tomaszewski, ppłk Janusz Zajdzik i ppłk Edward Zaremba.
           Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: kmdr Eugeniusza Konarskiego jako Przewodniczącgo - ppłk Czesława Hebdę, Wiceprzewodniczącego - ppłk Romualda Idzikowskiego, Sekretarza oraz pozostałych członków w osobach: ppłk Arkadiusz Cieślika, kpt. Andrzej Dyktyńskiego, ppłk Henryk Kanię i płk Adam Kęstowicza, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego: ppłk Grzegorz Niski - Przewodniczący, płk Zygmunt Klupiński - Wiceprzewodniczący, mjr Roman Rumak - Sekretarz oraz ppłk Albin Kłodnicki, st. chor. sztab. Zdzisław Orluk, por. Marian Peters, płk Andrzej Piętak i płk Gerard Przewoski.
          Podsumowaniem obrad zjazdowych było przyjęcie uchwały programowej, która wytycza kierunki i obszary aktywności X Kadencji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w szczególności Zarządu Głównego, a także apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej i innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
          W drugi dzień Zjazdu 28 czerwca 2017 r.  Prezes Związku płk Marek Bielec powitał gości Honorowych: Prezydenta Miasta Włocławka Pana dr. Marka Wojtkowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławka Panią dr Barbarę Moraczewską, Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Pana Krzysztofa Kukuckiego, Przedstawiciela Prawosławnego Ordynariatu WP ks. mitrata płk. Mikołaja Hajduczenię, Naczelnika Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Tomasza Oklejaka, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Pana prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego, gen. dyw. Andrzeja Lelewskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk. Zdzisława Przeszłowskiego, Prezesa Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk. Mieczysława Mikruta, Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku Pana mgr. Zbigniewa Suszyńskiego oraz innych przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji.
          W wystąpieniach gości uczestnicy Zjazdu wysłuchali wiele podziękowań za swoją dotychczasową społecznikowską pracę oraz za rolę, jaką mają jeszcze do spełnienia.
          Delegaci XI Krajowego Zjazdu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  otrzymali także wiele listów gratulacyjnych. Przesłali je:

  • Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski;
  • Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek;
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke;
  • Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk. Zdzisław Przeszłowski.

           XI Zjazd podjął uchwałę o nadaniu gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale tytułu Honorowego Prezesa Związku oraz odznaczył go Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczeno także Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZŻWP” sztandar Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

APEL
XI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego. Na przestrzeni minionych lat,  bez względu na zawirowania polityczne, wojsko zawsze cieszyło się wysokim szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Żołnierze składali przysięgę na wierność Narodowi i Konstytucji. Przysięgi tej dotrzymali. Służyli wiernie  Ojczyźnie w kraju oraz poza jego granicami. Państwo przyjmując od nich przysięgę dało im ustawowe gwarancje co do zatrudnienia oraz moralnego i materialnego statusu. Teraz okazuje się,  że gwarancje państwowe mają być nieważne, bo za wierną służbę wielu żołnierzy i ich rodziny czeka niezasłużona kara, wymierzana z pominięciem wymianu sprawiedliwości. 

Za decyzje polityczne kolejnych władz żołnierze nie powinni ponosić odpowiedzialności, zwłaszcza zbiorowej. Państwo posiada wystarczające narzędzia pozwalające na odnalezienie i postawienie przed sądem  każdego przestępcy, który nosił  mundur. Wzywamy rządzących do wykorzystania tych środków. Niech państwo pokaże swą sprawność na tym polu. Żołnierze nie mogą być karani za działania polityków ani w przeszłości, ani obecnie.  Karanie zbiorowe, zwłaszcza uderzające w byt obrońców Ojczyzny, świadczy o niesprawności lub niechęci  właściwychorganów państwa, albo wyjątkowej, zorganizowanej nagonce. To wielce nieodpowiedzialne i grożące obronności państwa działanie. To zły sygnał dla żołnierzy i funkcjonariuszy służących obecnie. Podważa to zaufanie do władz państwowych.

Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy dotyczącej rzekomych przywilejów, której celem jest wzbudzenie  negatywnych odczuć społecznych w stosunku do byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.  

Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obowiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.  

XI Krajowy Zjazd Delegatów wzywa wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony obywateli, przy przyjęciu ich odpowiedzialności zbiorowej, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

Włocławek, dnia 28 czerwca 2017 r.

Przed 72 laty powstały Wojska Ochrony Pogranicza,
które przez 46 lat strzegły granic Polski,
aż do rozformowania 26 lata temu. 
Co roku w dniu 10 czerwca obchodzimy kolejne rocznice ich powołania.


 
  

X ZJAZD

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 29 kwietnia 2017 roku na terenie Teatru „Rampa” odbył się X Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z naszego Koła w obradach uczestniczyli delegaci płk Bogdan Bartosiński i płk Marian Manikowski. W obradach zjazdu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: prezes ZŻWP- gen dyw. dr Franciszek Puchała, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP- płk dypl. Zdzisław Przeszłowski, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich- płk mgr inż. pil. Kazimierz Pogorzelski, prezes Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Spadochroniarzy- płk mgr inż. Jan Gazarkiewicz, prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym- płk Mieczyslaw Mikrut.

Po części oficjalnej sprawozdanie z działalności wygłosił ustępujący Prezes płk Bogdan Miller po czym nastapił wybór nowych władz MZW oraz delegatów na krajowy zjazd ZŻWP. Prezesem Mazowieckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrany został płk mgr Andrzej Sawicki. 

 
 

  

UCHWAŁA  

X WOJEWÓDZKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 który odbył się wWarszawie w dniu 29 kwietnia 2017 r.


I.

 

1. Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej ZŻWP stwierdza, że osiągnięcia Organizacji Mazowieckiej i jego Zarządu przedstawione w sprawozdaniu i wystąpieniu prezesa oraz podczas dyskusji były możliwe głównie dzięki aktywnej pracy Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół, a także efektywnego wsparcia ich przez dowódców (szefów) jednostek patronackich, władze administracyjne i samorządowe oraz organizacje i stowarzyszenia współpracujące.

 

2. Bezpodstawna decyzja ministra ON o wypowiedzeniu umowy o współpracy ze Związkiem, powodowała wykreślenie zaplanowanych w 2016 roku przedsięwzięć Organizacji Mazowieckiej i całego ZŻWP zawartych w „Planie współpracy MON z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, skutkowała nakazem opuszczenia pomieszczeń zajmowanych w obiektach wojskowych. 

Zmusiło to Mazowiecki Zarząd Wojewódzki do podjęcia nadzwyczajnych środków w tym korekt do planu działania w 2016 r. w tym poszukiwania lokali do przeprowadzenia zebrań kół i posiedzeń ich zarządów. 

W konsekwencji przeniesiono siedzibę MZW do pomieszczenia wynajętego od Stowarzyszenia Polska - Wschód, na warunkach o wiele gorszych od tych, które zajmowaliśmy w obiektach Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

3. Kończąca się X Zjazdem kampania sprawozdawczo-wyborcza Organizacji Mazowieckiej ZŻWP była okazją do podsumowania i oceny czteroletniej kadencji zwłaszcza zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej tj. wypowiedzeniu umowy o współpracy MON z naszym Związkiem. Powodowało to spadek zaangażowania członków w realizowanej działalności merytoryczno-organizacyjnej zarządów i kół. Tym samym MZW zmuszony został do odwołania części spotkań z kombatantami oraz organizacji zawodów sportowo-obronnych.


II.

 

1. X Wojewódzki Zjazd Delegatów wyraża uznanie oraz składa podziękowanie członkom Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium oraz Zarządom Kół, w szczególności Prezesowi MZW płk. mgr. inż. Bogdanowi Millerowi za włożony trud, ofiarność i wytrwałość w działaniu oraz duże zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska byłych żołnierzy zawodowych, rezerwy i ich rodzin, a także popularyzację naszej Organizacji na terenie województwa mazowieckiego.

 

2. X Zjazd Delegatów kieruje słowa podziękowania członkom Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.

 

3. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze Kół oraz wnioski z dyskusji przedzjazdowej zwróciły szczególną uwagę na:

a) sprzeciwianie się wobec zakłamywania najnowszej historii, szczególnie historyków z IPN, naruszanie honoru i godności żołnierzy pełniących służbę wojskową przed 1990 rokiem, próby pozbawiania części kolegów emerytur lub ich ograniczenia; czy też proponowanych zapisów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony dotyczących pozbawienia stopnia wojskowego; 

b) potrzebę zachowania Głosu Weterana i Rezerwisty - jako jedynie dostępnego miesięcznika, w którym można publikować artykuły z gwarancją, że ich treść nie zostanie zmanipulowana; 

c) niedostateczne zainteresowanie się zarządów kół sytuacją socjalno - zdrowotną członków, małą liczbę osób przekazującą środki z odpisu 1% od podatku na rzecz Związku lub FPE i RW; 

d) owocną współpracę zarządów kół z władzami samorządowymi, zwłaszcza w miejscowościach podwarszawskich; 

e) efektywną  pracę większości zarządów, a w szczególnie skarbników kół realizujących obowiązek członka, jakim jest opłacanie składek.


III. 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Dokonujące się w naszym państwie przeobrażenia w wymiarze politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i społecznym tworzą określone, przewartościowania w sferze życia publicznego, wpływają na zróżnicowane postawy obywateli oraz pogłębiają podziały społeczne. 

Ma to istotne znaczenie i wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP, rzutuje na działalność społeczną organizacji pozarządowych, wpływa na kształtowanie postaw społeczeństwa. 

Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na kształt i funkcjonowanie Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, będącej nadal największą i najliczniejszą wśród naszego stowarzyszenia, które pośród organizacji służb mundurowych stanowi ważne ogniwem społecznego działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego.  

Jako obywatele i żołnierze, którym w przeszłości przyszło odbudowywać kraj ze zniszczeń wojennych, tworzyć zręby polskiej państwowości, pełnić z oddaniem służbę wojskową, stanowczo domagamy się zawarowanych w Konstytucji RP należnych nam praw, nie godzimy się na marginalizowanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i narzucania nam jednego jedynie słusznego punktu widzenia, na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych oraz traktowanie nas, jako ludzi gorszej kategorii, których można pozbawić ich praw podmiotowych.  

Widzimy konieczność odnowienia i utrzymania zerwanych kontaktów i więzi organizacyjnych ze strukturami Sił Zbrojnych i żołnierzami Wojska Polskiego. 

Świadomi jesteśmy powyższych uwarunkowań, które w nadchodzącej kadencji będą miały decydujący wpływ na funkcjonowanie naszego Związku, zarówno zarządu, kół i członków 

W nadchodzącej kadencji w latach 2017 - 2021 zasadniczym celem działania Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego będzie konsekwentna realizacja zadań statutowych oraz dalsza integracja naszego środowiska. 

W celu właściwej realizacji zadań statutowych, a także innych zadań wynikających z sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz zachodzących zmian społecznych X. Wojewódzki Zjazd Delegatów za główne zadania w X kadencji przyjmuje: 

  • obronę praw nabytych przez żołnierzy w kontekście zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także projektowanych zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony; 
  • propagowanie pro obronnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży; 
  • godne uczczenie w kolejnych latach:

           75. rocznicy bitwy pod Lenino;

           75. rocznicy bitew toczonych przez żołnierzy PSZ na Zachodzie (Monte Cassino, Falaise)
           100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
           80. rocznicy wybuchu II. wojny światowej;
           75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
           75. rocznicy zakończenia walk II. wojny światowej w Europie;
           obchodów 40.lecia powstania Organizacji Mazowieckiej ZŻWP.

 

W celu realizacji powyższych zadań X Zjazd Delegatów zobowiązuje władze Organizacji Mazowieckiej i Zarządy Kół oraz wszystkich członków: 

 

1. W działalności organizacyjnej do:

 

1) podejmowania wszelkich możliwych działań służących zapewnieniu ciągłości funkcjonowania Organizacji Mazowieckiej Związku, w tym szczególnie Kół, pozyskiwania nowych kandydatów na członków spośród byłych żołnierzy i wdów po żołnierzach, aktywizowania do działalności społecznej szczególnie młodszych wiekiem członków; 

2) podejmowania działań służących doskonaleniu pracy Kół - jako podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, w tym szczególnie przedsięwzięć służących integrowaniu członków naszego Związku, a także służenia radą i pomocą i wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiskowym członków Kół MZW;  

3) dążenia do zapewnienia warunków do sprawnego funkcjonowania Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i zarządów Kół, w tym  zapewnienia szybkiego i sprawnego obiegu informacji między poszczególnymi ogniwami władz wykorzystując w większym niż dotychczas zakresie strony internetowe i elektroniczne środki przekazu; 

4) podejmowania działań dotyczących aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach w obronie interesów całego środowiska, m.in. związanych z obroną nabytych praw emerytalno – rentowych, ochroną spraw socjalnych, zdrowotnych, obywatelskim postrzeganiem wizerunku wojska, czy odniesieniem się do problemów proobronnych; 

5) pozyskiwania przychylności sojuszników dla naszej działalności związkowej, pośród różnych instytucji państwowych, wojskowych samorządowych, pracodawców gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, szczególnie o charakterze pro obronnym, a także innych podmiotów pośród organizacji społecznych; 

6) poszukiwania efektywnych form działania, zmierzających do utrwalenia pozytywnego wizerunku Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dążenia do otwartości Kół na inne podmioty wojskowe i pozarządowe w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć patriotycznych, rekreacyjnych, czy sportowych itp.; 

7) podejmowania działań na rzecz zwiększania prenumeraty „GWiR” oraz prezentowania na jego łamach problemów nurtujących członków Organizacji Mazowieckiej, a także m. innymi reaktywowania Klubu Korespondentów „GWiR” przy MZW; 

 

2. W działalności społeczno – obronnej i edukacyjno-wychowawczej do:

 

1) monitorowania bieżących problemów obronności kraju oraz  sygnalizowania wynikających stąd wniosków i uwag właściwym organom władzy państwowej, wojskowej lub samorządowej za pośrednictwem Zarządu Głównego ZŻWP; 

2) zapewnienia uczestnictwa członków Organizacji Mazowieckiej  w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i w tym w obchodach świąt państwowych oraz rocznic historycznych na terenie Warszawy i miejscach siedzib zarządów kół; 

3) utrzymywania ścisłego kontaktu przez MZW i zarządów kół z organami administracji państwowej i samorządowej oraz wojskowej w Garnizonie Warszawa i miejscowościach terytorialnie podporządkowanych MZW;  

4) nawiązania współpracy ze szkołami w celu kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz udzielania pomocy w realizacji programu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”; 

5) zapewnienie udziału w uroczystościach przed GNŻ członków Organizacji Mazowieckiej z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy, bitwy pod Lenino, Święta Związku i innych przyjętych w planie zamierzeń na dany rok; 

6) zapewnienia udziału członków Organizacji Mazowieckiej w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia. 

7) wykorzystania w bieżącej pracy Kół i MZW Poradnika Ceremonialnego ZŻWP, w tym szczególnie jego ustaleń w zakresie organizowanych uroczystości patriotycznych. 

 

3. W działalności socjalno – zdrowotnej do:

 

1) koordynowania w ramach wolontariatu, organizowania opieki koleżeńskiej, w tym grup samopomocy na bazie Kół, poszukując nowych form i metod jej sprawowania w zmienionej sytuacji; 

2) prowadzenia, w miarę możliwości, badań warunków socjalnych  i zdrowotnych członków Organizacji Mazowieckiej w celu wykorzystania ich wyników do doskonalenia działalności socjalno – zdrowotnej; 

3) propagowania dokonywania wpłat 1% od podatku (OPP) przez członków i sympatyków Organizacji Mazowieckiej na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym; 

4) popularyzowania wśród członków Związku Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w celu pozyskiwania środków pieniężnych na pomoc socjalna pod hasłem: „wpłata dla brata”; 

5) propagowania wśród członków Związku ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej skierowanej do seniorów w ramach polityki senioralnej. 

 

4. W działalności finansowej:

 

1) zapewnienia stałego nadzoru przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną nad działalnością finansowo – materiałową MZW, w tym także zarządów Kół; 

2) utrzymania dyscypliny opłacania składek przez członków Organizacji Mazowieckiej i terminowego odprowadzania określonej jej części do ZG Związku; 

3) zapewnienia prowadzenia dokumentacji finansowej i rachunkowej w kołach i zarządzie wojewódzkim zgodnie z wytycznymi ZG.

 

IV.

 

1. X Zjazd Wojewódzki ZŻWP zobowiązuje delegatów do przedstawienia treści uchwały wszystkim  członkom Organizacji Mazowieckiej na najbliższych po Zjeździe zebraniach kół oraz do corocznego rozliczania na posiedzeniach MZW i zarządów kół z jej wykonywania oraz do składania o tym stosownych informacji w sprawozdaniach rocznych kół.

 

2. Zjazd nakłada również na wszystkie ogniwa władz Organizacji Mazowieckiej Związku obowiązek stałego ukonkretniania zadań, określonych w niniejszej uchwale, w zależności od aktualnych potrzeb.

 

3. Wynikające z dyskusji na X Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Organizacji Mazowieckiej wnioski, mogące usprawnić działalność związkową, które wymagają odpowiednich zmian statutowych lub ustawowych – przekazać XI Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZŻWP celem właściwego rozpatrzenia. 

 

Komisja Uchwał i WnioskówWszystkim Członkom oraz Sympatykom
42 Koła ZŻWP im. WOP
życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
 
           W dniu 19.01.2017 w Kole nr 42 ZŻWP Wojsk Ochrony Pogranicza odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Po wysłuchaniu Hymnu Związku prezes Koła płk Mieczysław Zimoń przywitał członków Koła i przedstawił gościa w osobie ppłk Henryka Jagielskiego, sekretarza  Mazowieckiego Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP.
         Po części oficjalnej przystąpiono do regulaminowych czynności sprawozdawczo-wyborczych.. Po zrealizowaniu statutowych wymogów członkowie Koła dokonali wyboru członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

           W skład Zarządu Koła weszli:

                             Prezes - płk Bogdan BARTOSIŃSKI
                             Wiceprezes - płk Marian MANIKOWSKI
                             Sekretarz - płk Bogdan KOZIOŁ
                             Skarbnik - płk SG Zdzisław PIĄTKOWSKI
                             Członek - płk Zdzisław BARAŃSKI

              Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

                             Przewodniczący - por. Edmund CHILIŃSKI
                             Członek - kmdr por Jan Hazubski

         Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali:

     płk Bogdan BARTOSIŃSKI
     płk Marian MANIKOWSKI

 
 

         Na stronie internetowej Zarządu Głównego ZŻWP ukazał się  artykuł opracowany w minionym roku w naszym Kole w odpowiedzi na Na „Apel – galeria Miejsc Pamięci” (Głos WiR  z listopada 2015r.).
Link do do strony z artykułem - 
http://www.zzwp.pl/galeria-miejsc-pamieci/1055// 

Galeria miejsc pamięci

Tablica Pamiątkowa poświęcona żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza
poległym w ochronie granicy państwowej w latach 1945-1991

     Umieszczona na frontonie budynku Komendy Głównej Straży Granicznej (dawniej Dowództwa WOP) przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie, tablica pamiątkowa poświęcona jest żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza poległym w ochronie granicy państwowej w latach 1945-1991.
    Inicjatywa wykonania i wmurowania tablicy narodziła się w 2002 roku. Spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem przez członków organizacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. w tym m.in. Koła nr 42 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie.
     W lutym 2002 r. na spotkaniu ww. przedstawicieli z Komendantem Głównym Straży Granicznej płk. SG Józefem Klimowiczem (późn. gen. dyw.) - powołano Społeczny Komitet Organizacyjny Ufundowania Tablicy. W skład Komitetu Organizacyjnego weszło m.in. sześciu przedstawicieli naszego Koła, w tym płk w st. spocz. mgr Tadeusz Jarmoliński -  jako przewodniczący Komitetu.
     Idea wykonania tablicy pamiątkowej spotkała się z bardzo życzliwym odzewem rezerwistów WOP, funkcjonariuszy Straży Granicznej - byłych żołnierzy WOP, jak również osób emocjonalnie związanych z Wojskami Ochrony Pogranicza.
     Intensywne działania związane ze zbieraniem funduszy na wykonanie tablicy doprowadziły do zgromadzenia odpowiednich środków. Pieniądze spływały z całego kraju. Niezależnie od tego trwały prace  nad projektem graficznym tablicy i tekstem jaki miał na niej figurować.
     Projekt  graficzny tablicy opracował artysta grafik pan Wacław Furman, a wykonawcą tablicy był ppłk w st. spocz. Eugeniusz Urban - były żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza.
     Uroczystość odsłonięcia tablicy miała miejsce się 12 września 2002 roku, w 57 rocznicę powołania Wojsk Ochrony Pogranicza. Tablica pamiątkowa umieszczona została na frontonie budynku Komendy Głównej SG (dawniej Dowództwa Wojsk Obrony Pogranicza) przy Al. Niepodległości 100b w Warszawie.
     Stosowna dokumentacja wspomnianej tablicy znajduje się w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy oraz w archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.
      

                                      

        
- Jubileuszowe obchody 70 rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza
w kole nr 42 im. Wojsk Ochrony Pogranicza
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie


- Msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji byłych
żołnierzy WOP oraz ich Rodzin


- Nagrobek byłego dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza
gen. dyw. Feliksa Stramika


- Spotkanie opłatkowe

- Uczestniczyliśmy

 

 A

                 Wszystkim członkom i sympatykom ZŻWP serdeczne życzenia spędzenia  w ciepłej domowej atmosferze, Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku

                                        przesyła Zarząd 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza.


Opłatek w 42 kole ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza

           W dniu 15.12.2016 r. członkowie 42 Koła ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza odbyli ostatnie w tym roku zebranie. Program zebrania uwzględnił podzielenie się opłatkiem przez uczestników spotkania. Religijny wymiar tej części spotkania zapewnił  ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa, który pobłogosławił opłatki. Serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, śpiewanie kolęd, ciepłe rozmowy stworzyły niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
          W dalszej części spotkania omówiony został regulamin zebrania sprawozdawczo-wyborczego naszego koła, które zaplanowano nadzień 19.01.2017 r.
          Omówiony został również projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę na rzecz jak zapisano w projekcie „totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz z Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.
          Ostatnim elementem spotkania było złożenie życzeń naszemu Jubilatowi ppłk Karolowi Wilczyńskiemu, który w tym dniu ukoczył 90 lat. Prezes naszego Koła płk Mieczysław Zimoń wręczył Jubilatowi Dyplom z życzeniami od Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz przyznany z tej okazji Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


 


      W dniach 19-25 czerwca 2016 roku w Zieleńcu (gm. Duszniki-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie) odbył się 45 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic".       
      Uczestnikami Rajdu byli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, resortowi związkowcy, emeryci i renciści oraz ich rodziny. 
     
Łącznie uczestniczyło 250 osób, spośród których utworzono 21 drużyn pieszych
i 3 drużyny rowerowe, w tym
:

      •         13 drużyn z Policji;
      •         7 drużyn ze Straży Granicznej;
      •         1 drużyna z Wojska Polskiego;
      •         3 drużyny PTTK.
      H
onorowym Komandorem Rajdu był płk Alojzy Nowak członek naszego koła.

 

                        Puchar Honorowego Komandora Rajdu płk rez. Alojzego Nowaka otrzymała
                        drużyna rodzinna "Łowcy przygód" z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 

 

      W dniu 28 sierpnia odszedł na wieczną wartę nasz kolega, Członek Zarządu Koła nr 42 i jego Skarbnik ppłk Edmund Zielski (na zdjęciu drugi z prawej). Cześć Jego pamięci.


 


 
35 LAT ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

     Przedstawiciele koła nr 42 im. WOP ZŻWP w dniu 14 czerwca br. wzięli udział w uroczystych obchodach 35-lecia Organizacji Mazowieckiej i poświęcenia sztandarów Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego oraz kół nr 23 i nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną w Katedrze Polowej WP przez Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Januarego WĄTROBĘ, która została odprawiona w intencji członków Związku i ich rodzin. Następnie zostały poświęcone sztandary Mazowieckiego Związku Wojewódzkiego oraz kół nr 23 i 28 ZŻWP.
     Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje Zarządu Głównego ZŻWP, Mazowieckiego Związku Wojewódzkiego ZŻWP oraz Kół złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

  

     Minęło 25 lat od rozformowania Wojsk Ochrony Pogranicza, które przez 46 lat strzegły granic Polski. W Kole nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego, w dniu 10 czerwca br. obchodzono 71 rocznicę ich powołania.
     Członkowie koła spotkali się w tym dniu przed budynkiem Komendy Głównej Straży Granicznej (dawny DWOP) i złożyli wiązanki kwiatów przed tablicami pamiątkowymi, czcząc pamięć i oddając hołd wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom polskich formacji granicznych.

 

 

 

  

Obchody XXXV-lecia powstania
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Kole nr 42 im. Wojsk Ochrony Pogranicza

    W dniu 19 maja 2016 roku Zarząd Koła nr 42 im. Wojsk Ochrony Pogranicza zorganizował dla swych członków obchody XXXV-lecia powstania organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

     W sali konferencyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej zebrali się członkowie Koła Związku i rozpoczęła się  uroczystość zapoczątkowana wysłuchaniem „Hymnu Związku”. 
     Witając uczestników uroczystości prezes Zarządu przedstawił genezę  naszego Koła datowaną od 1976 roku.  Przy Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza funkcjonował wówczas Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju.
 
     Na początku 1981 r. pojawiła się inicjatywa powołania na bazie istniejących Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, ogólnokrajowej organizacji Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Szybko zyskała zainteresowanie wśród członków Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Dowództwie WOP. W dniu 21 kwietnia 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie. Na ogólną liczbę 92 członków klubu w zebraniu wzięło udział 63 członków, którzy wypełnili oraz złożyli deklaracje członkowskie i jednomyślnie postanowili:

– rozwiązać Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju i powołać do życia Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Dowództwie WOP.

– przemianować Zarząd Klubu na Zarząd Koła ZBŻZ, a Komisję rewizyjną Klubu na Komisję Rewizyjną Koła ZBŻZ.

 Na tym samym zebraniu wybrano delegatów na Pierwszy Wojewódzki Zjazd ZBŻZ, Stołecznego Województwa Warszawskiego, który odbył się 28 kwietnia 1981 roku.

 Z okazji jubileuszu 35-lecia za aktywność i osiągnięte rezultaty w pracy związkowej wyróżnieni zostali:

„Jubileuszowym Medalem 35 - lecia ZŻWP”

płk Henryk Telakowski,
płk Zdzisław Barański,

ppłk Tadeusz Niedziela,

ppłk Edmund Zielski

„Złotym Krzyżem Związku"

płk Antoni Szewczyk,

płk Mieczysław Zimoń

„Srebrnym Krzyżem Związku”

– gen. bryg. SG Andrzej Wasiuk
– płk Bogdan Kozioł,

ppłk Bohdan Jarzęcki

„Brązowym Krzyżem Związku”

płk Bogdan Bartosiński,
płk Marian Manikowski,

por Edward Chiliński,

por Marian Balcer

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”

płk SG Zdzisław Piątkowski,
ppłk Roman Czapkowski,

ppłk Władysław Krzosek

 Po wręczeniu wyróżnień swymi wspomnieniami podzielili się członkowie Koła, którzy je tworzyli.

 
STRAŻ GRANICZNA W 25 ROCZNICĘ UTWORZENIA.

     Straż Graniczna zaczęła rozpoczęła działalność 16 maja 1991 roku po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pogranicza.
     W dniu 16 maja 2016 formacja święci swe 25 urodziny. We wszystkich jednostkach organizacyjnych odbyły się uroczyste apele i akademie. W obecności wielu gości, funkcjonariusze i pracownicy otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.
     Nasze 42 Koło ZŻWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza funkcjonujące przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie uczciło święto Straży Granicznej składając wiązanki kwiatów pod tablicami umiejscowionymi na frontonie budynku Komendy Głównej Straży Granicznej, upamiętniającymi wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy polskich  formacji granicznych.  Posterunek honorowy wystawiła Straż Graniczna. Członkowie koła niniejszym składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej w dniu Ich święta.

 

               

     W dniu 17.03.2016 na ostatnim przed Świętem Wielkanocnym zebraniu, przy tradycyjnym jajeczku członkowie Koła złożyli sobie wzajemnie życzenia zdrowych i pogodnych Świat oraz spędzenia czasu w miłej rodzinnej atmosferze.Ministerstwo Obrony Narodowej zerwało współpracę
ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubem Generałów 
 

     Umowy o współpracy pomiędzy organizacjami a Ministerstwem Obrony Narodowej zostały wypowiedziane 05.02.2016 r. wieczorem.

     Szczegóły na stronie internetowej Zarządu Głównego ZŻWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja