42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  Aktualności 2020 i 2019 r.
 

 2020


Wszystkim  Członkom, Współpracownikom
i Sympatykom życzymy pełnych miłościi spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia,
która sprawi,
że wszystkie podjęte działaniazakończą się sukcesem.


29 listopada 2020 r. Dzień Podchorążego

Z okazji święta – Dnia Podchorążego, które obchodzone jest w Wojsku Polskim na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając wielki zryw narodowy -powstanie listopadowe, wszystkim studentom uczelni wojskowych w „mundurach”, składamy serdeczne życzenia wytrwałości i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz licznych sukcesów na polu służby w szeregach Wojska Polskiego

 

Skromne obchody Święta Niepodległości

Z powodu epidemii koronawirusa i poważnych obostrzeń, zrezygnowano z uroczystości i atrakcji, które miały uświetnić tak ważny dla Polski dzień, jakim jest 11 listopada.
Kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Z powodu epidemii stolica nie organizuje uroczystości. 11 listopada Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku marsz. Józefa Piłsudskiego, który stoi przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Kwiaty zostały też złożone przy pomnikach Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.
Kotyliony dla warszawiaków
W trzech lokalizacjach: przy Placu Unii Lubelskiej, al. Jana Pawła II (Pasaż Muranów, róg ul. Nowolipki) oraz przy placu Piłsudskiego (Pasaż Niżyńskiego) na słupach
ogłoszeniowych wisiały zaprojektowane na tę okazję plakaty, na których w dniach 10-11 listopada umieszczone zostały biało-czerwone kotyliony. Przechodnie mogli je zdjąć i przypiąć do ubrania czy plecaka, świętując w ten symboliczny sposób.Na każdym z trzech słupów już przed południem, 10 listopada, umocowano 3000 kotylionów. Zachowane zostały wszystkie normy bezpieczeństwa – na każdym słupie znajdowały się prośby o zachowanie dystansu oraz dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przez pobraniem kotyliona.
Konstytucja na Chór Polaków
Nowy Teatr z Warszawy udostępnił z okazji Święta Niepodległości nagranie spektaklu Marty Górnickiej „Konstytucja na Chór Polaków”. W widowisku występuje wieloetniczny, wielopokoleniowy chór złożony zarówno z aktorów, zawodowych artystów, jak i naturszczyków, tworząc autentyczną sceniczną wspólnotę.


Targi obronne w Kielcach -XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego

MSPO 2020
organizowany pod ścisłym nadzorem sanitarnym tegoroczny Salon zgromadził 185 firm z 15 krajów, w tym elitę producentów uzbrojenia rakietowego – od Raytheona i Lockheed Martin z USA po brytyjską część MBDA. Przez trzy dni wystawę odwiedziło kilka tysięcy gości. Nagrody DEFENDER trafiły do:

1/Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Warszawy (lider); Wojskowego     Centralnego
  Biura Konstrukcyjno-Technologicznego z Warszawy za e-NOSP sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych.
2/Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki (lider) oraz Autocomp          Management za autonomiczny symulator szkolenia strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN
3/ZURAD za RobUV

 
Podczas uroczystej gali przyznano także nagrodę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (wyróżnienie trafiło do do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z Wrocławia za: stanowisko kontrolno-naprawcze SKN-1Z celownika  DNRS/288 systemu kierowania ogniem wieży HITFIST 30mm K.T.O. ROSOMAK), a także Nagroda Główna Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (tu nagroda trafiła do Inspektoratu Marynarki Wojennej z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych).
Dodatkowo jak co roku przyznano także medale i wyróżnienia za atrakcyjną prezentację stoiska targowego. Medale trafiły do:
HYUNDAI Rotem Company, Korea Płd
Lockheed Martin Corporation, USA
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka


 Przyznano także Medal za organizację  Wystawy Narodowej Wielkiej Brytanii. Wyróżnienie trafia do UK Defence and Security Exports i British Embassy oraz INTEC EXPORT INTELLIGENCE.

Organizatorzy targów docenili Wystawę Sił Zbrojnych.  Medale odebrali przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych oraz  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który jak co roku był koordynatorem Wystawy. W tym miejscu słowa szczególnego podziękowania skierowano do płk Grzegorza Lisowskiego,  Z-cy Szefa Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

Daliśmy się Sowietom zaskoczyć
Data publikacji: 21.08.2016, 20:00   Piotr Kołakowski

 Wywiad II Rzeczypospolitej nie miał złudzeń co do natury władzy bolszewickiej i od 1920 roku bacznie przyglądał się Wschodowi. Mimo to nie poznał treści tajnego protokołu paktu o nieagresji, zawartego 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy ZSRR a III Rzeszą. 17 września 1939 r. byliśmy zdezorganizowani i zaskoczeni.

Fot.: Janusz Fila/FORUM / Forum

Polski wywiad wojskowy walnie przyczynił się do zwycięstwa i obrony niepodległego bytu w czasie wojny z Rosją bolszewicką. Moskwa – intensywnie rozbudowująca swój potencjał militarny, cały czas dążąca do rewanżu za przegraną w roku 1920, nieprzewidywalna i lekceważąco odnosząca się do podpisanych traktatów – wymagała ciągłej uwagi. Jednak prowadzenie działalności wywiadowczej na kierunku wschodnim było niezwykle trudne. Główne przyczyny problemów miały źródło w specyficznym ustroju ZSRR oraz warunkach życia panujących w tym państwie. Władze sowieckie skutecznie dążyły do izolacji społeczeństwa od jakichkolwiek wpływów zachodnich. Narastający wewnętrzny terror, ograniczenia możliwości podróży, kary za kontakty z cudzoziemcami, zbiorowa odpowiedzialność wszystkich członków rodziny w przypadku szpiegostwa zniechęcały do kontaktów ze służbami wywiadowczymi. W drugiej połowie lat 30. doszło też do zaostrzenia tajemnicy wojskowej w ZSRR. W prasie oraz publikacjach nie ujawniano de facto żadnych istotnych informacji zarówno o Armii Czerwonej, jak i rozbudowywanym przemyśle zbrojeniowym. Granice zostały uszczelnione, a z pasa przylegającego do nich wysiedlono „elementy niepożądane”.
Oddział II Sztabu Głównego (do roku 1928: Generalnego) Wojska Polskiego – Polska „dwójka” – uchodził za jednego z głównych przeciwników sowieckiego kontrwywiadu. Do walki z nim angażowano znaczne siły i środki. Kontrwywiad ZSRR miał spore doświadczenie, był dobrze zorganizowany, posługiwał się prowokacją oraz brutalnymi metodami działania. Próby infiltracji „dwójki” były na porządku dziennym. Dochodziło do porwań jej agentów, przewerbowywania ich, podejmowano też próby likwidacji pracowników i współpracowników polskiego wywiadu. W latach 1921-1927 polski wywiad wojskowy doznał istotnej porażki w starciu z sowieckim kontrwywiadem. Afera inspiracyjna MOCR-Trust polegała na przekazywaniu służbom wywiadowczym obcych państw (w tym polskiemu Oddziałowi II) umiejętnie spreparowanych informacji na temat Związku Sowieckiego i jego potencjału militarnego. W wyniku tej intrygi „dwójka” straciła całą sieć wywiadowczą (operacyjno-strategiczną) na ZSRR, a sowiecki kontrwywiad dogłębnie spenetrował jej strukturę organizacyjną oraz metody pracy. Wymusiło to zmianę sposobu działania Oddziału II.
Referat Wschód, odpowiedzialny za prowadzenie wywiadu głębokiego w ZSRR, oparł teraz sieć wywiadowczą na placówkach informacyjno-obserwacyjnych, usytuowanych przy przedstawicielstwie dyplomatycznym w Moskwie (poselstwo, a następnie ambasada) oraz urzędach konsularnych. Eksponenci „dwójki” przebywający w ZSRR przekazywali więc do warszawskiej centrali głównie informacje pochodzące z własnych obserwacji lub od osób z nimi współpracujących, jak np. personelu służby dyplomatycznej czy konsularnej.
Istotną rolę odgrywał też ataszat wojskowy w Moskwie, choć nie prowadził działalności stricte wywiadowczej, obawiając się kompromitacji. Od maja 1939 r. jego pracą kierował ppłk Stefan Brzeszczyński, który zastąpił na tym stanowisku ppłk. Konstantego Zaborowskiego pełniącego funkcję attaché wojskowego od roku 1935. Oficjalni przedstawiciele Wojska Polskiego przekazywali do Oddziału II nie tylko informacje wojskowe, lecz także polityczne i gospodarcze. Obiektem zainteresowania była polityka zagraniczna Moskwy.