42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  70-lecie WOP
 

JUBILEUSZOWE OBCHODY
70 ROCZNICY
 POWOŁANIA WOJSK OCHRONY POGRANICZA
w Kole nr 42 im. Wojsk Ochrony Pogranicza
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie

        Przed 70 laty powstały Wojska Ochrony Pogranicza, które przez 46 lat strzegły granic Polski aż do rozformowania 24 lata temu. W Kole nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego 10 czerwca br. obchodzono rocznicę ich powołania.
        Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego koncelebrowana przez ks. prał. kan. płk SG Zbigniewa Kępę - Dziekana Straży Granicznej. Msza odprawiona została w intencji byłych żołnierzy WOP, którzy odeszli już na wieczną wartę, a także ich rodzin oraz żyjących byłych żołnierzy zawodowych tej formacji.
          Drugą część  uroczystości przed Komendą Główną Straży Granicznej poprowadził wiceprezes Zarządu Koła płk w st. spocz. Bogdan Bartosiński. Na początku złożono wiązanki kwiatów przed tablicami pamiątkowymi, czcząc pamięć i oddając hołd wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom polskich formacji granicznych. Posterunek honorowy wystawiła Straż Graniczna.
          Następnie odbyło się spotkanie uczestników uroczystości w sali kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej. Po wysłuchaniu hymnu ZŻWP okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Koła płk w st. spocz. Mieczysław Zimoń. Zawierało ono genezę i skrócone tło historyczne towarzyszące powstaniu naszej formacji granicznej. Mówiąc o tamtych czasach i wcześniejszych zdarzeniach zwrócił uwagę, iż należy pamiętać o rzeczywistych jubilatach, których poczucie wspólnoty historycznej z „wopowską” formacją jest wyjątkowo bliskie. Tacy autentyczni Jubilaci są też w naszym Kole.
          Jeden z nich płk w st. spocz. Tadeusz Jarmoliński  podzielił się swoimi wspomnieniami ze swoich 46 lat służby w WOP.

          Z okazji 70-lecia WOP oraz 34 rocznicy Związku Żołnierzy WP - na wniosek Zarządu Koła - Kapituła Odznaki za Zasługi dla ZŻWP odznaczyła :

                  Złotą:
- ppłk. Zdzisława Cuglewskiego
- płk. Leona Gruzę
- płk. Zbigniewa Łuczaja
- płk. Wojciecha Stypułę
-
płk. Władysława Załubę

                 Srebrną:
- płk. Tadeusza Jarmolińskiego
- płk. Antoniego Szewczyka

                 Brązową:
- płk. Alojzego Chorzelewskiego
- płk. Edwarda Kędzierskiego
- płk. Jana Kulika
- ppłk. Tadeusza Niedzielę
- mjr. Jana Sikorę
- płk. Edwarda Solickiego 

                H
onorową:
- płk. Stanisława Szyposzyńskiego

        Wyróżnienia wręczył Wiceprezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk w st. spocz.Zdzisław Przeszłowski.
          Następnie przewodniczący zespołu obchodów 70 rocznicy WOP płk w st. spocz Zdzisław Barański wręczył ks. płk. Zbigniewowi Kępie i płk. Zdzisławowi Przeszłowskiemu - gościom spotkania – pamiątkowe bagnety do KBKAK z okolicznościowym logo i dedykacją.
        Na zakończenie zaprezentowano uczestnikom uroczystości kroniki filmowe o najciekawszych wydarzeniach z życia WOP.
        Uroczystość jubileuszową zakończono wspólnym obiadem w restauracji hotelu Łazienkowskiego.
        Obchody niniejsze zorganizowano dzięki wsparciu logistycznemu Komendy Głównej Straży Granicznej, naszej Jednostki Patronackiej. Środowisko weteranów służby granicznej jest bardzo wdzięczne Komendantowi Głównemu Straży Granicznej za spełnienie naszej prośby w tym zakresie.

      
   Zdjęcia z ochodów w Galerii


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja