42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  Z Katedry Polowej
 

                                                                                        2015-06-10

Warszawa:
Msza św. w intencji byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza
 

         W systemie ochrony ojczystych granic stanowicie ważny etap w trudnych dziejach naszej Ojczyzny- mówił do żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. W katedrze polowej modlili się dziś byli żołnierze WOP, formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic Polski w latach 1945-91.
         W homilii ks. Kępa podkreślał, że WOP w sposobie organizacji i pełnienia służby nawiązywał do poprzedniej formacji granicznej, rozbitej w 1939 r. czyli Korpusu Ochrony Pogranicza i przedwojennej Straży Granicznej. - W systemie ochrony ojczystych granic stanowicie ważny etap w dziejach naszej Ojczyzny, które nie były łatwe.
         Przecież granice na zachodzie powstały tam, gdzie był polski żołnierz, gdzie powołano jednostki organizacyjne Wojsk Ochrony Pogranicza – powiedział ks. Kępa.
         Zdaniem dziekana Straży Granicznej w służbie w każdej formacji liczą się motywacja i moralne kwalifikacje każdego żołnierza i funkcjonariusza. - To w sercu człowieka, w jego sumieniu leży klucz do oceny jego życia i pełnionej przezeń służby czy też pracy w ochronie granicy państwowej - powiedział.
         Ks. Kępa wyraził wdzięczność żołnierzom WOP za czas służby w ochronie ojczystych granic.
         We Mszy św. uczestniczyło grono byłych żołnierzy i pracowników tej formacji.
         Wojska Ochrony Pogranicza zostały sformowane w 1945 roku, jako rodzaj wojsk powołany do ochrony granic. Podczas swojej 46-letniej historii istnienia WOP wielokrotnie zmieniał podległość strukturalno-służbową, przechodząc z podległości Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i odwrotnie, by w końcowej fazie swojego istnienia (od 1972 roku) pozostawać w podległości MSW, jako formacja wojskowa.
         Żołnierzy WOP obowiązywały te same regulaminy i przepisy mundurowe, co pozostałych żołnierzy SZ PRL. W wyniku przemian i transformacji ustrojowej Wojska Ochrony Pogranicza zostały rozformowane w dniu 16 maja 1991, a w ich miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym, powołaną do ochrony granic Polski.

kes

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja