42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  gen. Stramik
 

NAGROBEK BYŁEGO DOWÓDCY WOP
GEN. DYW. FELIKSA STRAMIKA

       15 września 2015 roku na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach przekazany został rodzinie nagrobek byłego dowódcy WOP gen. dyw. Feliksa STRAMIKA. Pomnik sfinansowany został ze składek podwładnych generała, funkcjonariuszy SG, przy ogromnym zaangażowaniu Komendy Głównej Straży Granicznej. 
       Inicjatywa uporządkowania będącego w bardzo złym stanie grobu naszego Dowódcy powstała na bazie naszego 42 Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Generała Franciszka Gągora. Powołano komitet organizacyjny  mający koordynować prace przy  realizacji tego szczytnego celu.   
       Z naszej strony w skład komitetu weszli:

płk   Bogdan Kozioł
płk   Marian Manikowski  
         Dzięki przychylności Komendanta Głównego Straży Granicznej utworzone zostało specjalne konto na które wpływały pieniądze od byłych podwładnych Generała.
          Członkowie naszego koła rozpoczęli akcję informowania byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza o powyższej akcji informując o celu i numerze konta, na które należy wpłacać pieniądze. Podjęta akcja dotyczyła nie tylko garnizonu warszawskiego, docieraliśmy do kolegów mieszkających w miejscowościach, w których stacjonowały jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza. Akcja zbiórki pieniędzy zakończyła się sukcesem. Ogółem zebrano 12 715 zł, które pozwoliły zaprojektować i wykonać nagrobek Naszego Dowódcy oraz jego Jego Małżonki. 

       Zdjęcia w Galerii 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja